• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:February 16, 2017

กิจกรรม

ฤดูกาลเก็บผลสตรอเบอร์รี่

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ฤดูกาลเก็บผลสตรอเบอร์รี่

ฤดูกาลเก็บผลบิวะ (Loquat)

เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน

“บิวะ”

บิวะของจังหวัดชิบะมีฤดูกาลอยู่ในช่วงเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน มีลักษณะพิเศษคือ

ผลใหญ่และรสชาติหวานอร่อย

ฤดูกาลเก็บผลบิวะ (Loquat)

ฤดูกาลเก็บผลสาลี่

เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน

“สาลี่”

สาลี่ของจังหวัดชิบะมีลักษณะพิเศษคือรสสัมผัสเนียนนุ่มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

และมีรสหวานชื่นใจ ซึ่งจังหวัดชิบะเป็นแหล่งผลิตสาลี่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น

ฤดูกาลเก็บผลสาลี่

ฤดูกาลเก็บผลองุ่น

เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน

นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 30 นาทีจากสนามบินนาริตะ

ฤดูกาลเก็บผลบลูเบอร์รี่

ฤดูกาลเก็บผลบลูเบอร์รี่

เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคมว

ฤดูกาลเก็บผลบลูเบอร์รี่