• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

หน้าหลัก > เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ > หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:November 8, 2018

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์

โบโซโนะมูระ ประจำจังหวัดชิบะ

โบโซโนะมูระ ประจำจังหวัดชิบะ

โบโซโนะมูระ ประจำจังหวัดชิบะ

โบโซโนะมูระ ประจำจังหวัดชิบะ

พิพิธภัณฑ์แห่งการสัมผัสประสบการณ์

(Experience Museum) โบโซโนะมูระ

ประจำจังหวัดชิบะ

พิพิธภัณฑ์ที่นำสภาพของอาคารและบ้านเรือนในสมัยเอโดะ

(ประมาณปี ค.ศ. 1800) มาจัดแสดงขึ้นใหม่ สามารถเรียนรู้

วัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยการสัมผัสประสบการณ์จริงได้อย่างง่ายดาย

นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 30 นาทีจากสนามบินนาริตะ หรือนั่งรถบัสจาก

“สถานีนาริตะ (JR)”

http://www.chiba-muse.or.jp/MURA/e/index.html( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

โบโซโนะมูระ ปXระจำจังหวัดชิบะ

เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ

เป็นเขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้าน

เรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ “ดาชิไคคัง”

เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการสามารถไปชมแท่นบูชาอันงดงามที่

ประดับประดาด้วยงานแกะสลักอันน่าทึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันได้

เดินประมาณ 10 นาทีจาก “สถานีซาวาระ” สาย JR นาริตะ

http://www.katorishi.com/en-machinami.html( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

“ปราสาทโอตะคิ” 

ครั้งหนึ่งในอดีตคือปราสาทที่สร้างขึ้นแบบที่มีหอหลักที่ยังคงหลงเหลือหอคอยดั้งเดิมของ

ปราสาทโอตะคิแห่งแคว้นคาซุสะให้เห็น ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและ

สถาบันค้นคว้าวิจัยจังหวัดชิบะ

เดินประมาณ 15 นาทีจาก “สถานีโอตะคิ” เส้นทางรถไฟท้องถิ่นอิสุมิ

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=362( External link )

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและสถาบันค้นคว้าวิจัย

เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของแหลมโบโซจังหวัดชิบะ

นั่งรถบัสจาก “สถานีชิบะ (JR)” ลงป้าย “ชูโอฮะคุบุทสึคัง” เดินต่อ 7 นาที

http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/english/index-e.htm( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและสถาบันค้นคว้าวิจัย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคาวามูระ DIC

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่จัดตั้งโดยภาคเอกชนเพื่อการจัดแสดงงานศิลปะ

ที่บริษัท DIC และกลุ่มบริษัทร่วมกันเก็บรวบรวม

นั่งรถบัสบริการรับส่งฟรีประมาณ 20 นาทีจาก “สถานีซาคุระ (JR)” หรือ

“สถานีเคอิเซอิซาคุระ”

http://kawamura-museum.dic.co.jp/en/index.html( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคาวามูระ DIC

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

“ปราสาทโอตะคิ”

ครั้งหนึ่งในอดีตคือปราสาทที่สร้างขึ้นแบบที่มีหอหลักที่ยังคงหลงเหลือหอคอยดั้งเดิมของ

ปราสาทโอตะคิแห่งแคว้นคาซุสะให้เห็น ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและ

สถาบันค้นคว้าวิจัยจังหวัดชิบะ

เดินประมาณ 15 นาทีจาก “สถานีโอตะคิ” เส้นทางรถไฟท้องถิ่นอิสุมิ

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=362( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

หอแสดงปราสาทโอตะคิ