• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

ホーム > จัตุรัสซากุระฟุรุซาโตะ

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

จัตุรัสซากุระฟุรุซาโตะ

จัตุรัสซากุระฟุรุซาโตะคือสถานที่นัดพบปะของผู้คนท่ามกลางธรรมชาติของอิมบะนุมะ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แทนมิตรภาพระหว่างประเทศ ซากุระกับฮอลันดามีความสัมพันธ์อันดีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ในจัตุรัสฟุรุซาโตะจะมีกังหันลมสไตล์ฮอลันดาตั้งอยู่ เช่น "ลีฟเดอะ" ซึ่งเป็นกังหันน้ำตัวแรกของญี่ปุ่น

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานประกอบการ

เมืองซะกุระ อุซุอิตะ 2714

วันหยุด/วันปิดทำการ

ไม่มีวันหยุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

เดินจากสถานีอุซุอิ สายเคเซ ใช้เวลา 30 นาที

อื่นๆ

ฤดูกาลที่เหมาะสำหรับการเยี่ยมชม

เมษายน|กรกฎาคม|ตุลาคม

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ

องค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเมืองซากุระ

หมายเลขโทรศัพท์

043-486-6000

เว็บไซต์

http://www.sakurashi-kankou.or.jp/( External link )

ข้อมูลนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ February 1, 2018