• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

ホーム > สนามบินนานาชาตินาริตะ

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

สนามบินนานาชาตินาริตะ

สนามบินนานาชาตินาริตะเปิดให้บริการในปี 1978 และกำลังขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่ญี่ปุ่น และเป็นฐานหลักที่เชื่อมเอเชียกับโลกเข้าด้วยกัน
ไม่เพียงแต่ผู้โดยสารเท่านั้น ผู้เข้าชมทั่วไปก็สามารถเพลิดเพลินกับสนามบินได้เช่นกัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานประกอบการ

สนามบินนานาชาตินาริตะ

สถานที่ตั้ง

เมืองนะริตะ

ที่จอดรถ

มี

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

อยู่ติดกับสถานีสนามบินนาริตะ เทอร์มินอล 2 สาย JR นาริตะ / สายเคเซ

อื่นๆ

เทอร์มินอลจะแตกต่างไปตามสายการบินที่ใช้บริการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ

สนามบินนานาชาตินาริตะ

หมายเลขโทรศัพท์

0476-34-8000

เว็บไซต์

http://www.narita-airport.jp/( External link )

ข้อมูลนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ February 1, 2018