• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

ホーム > โนโคกิริยามะโรปเวย์

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

โนโคกิริยามะโรปเวย์

ภูเขาโนโคกิริยามะตั้งอยู่ตรงเขตแดนระหว่างฟุทสึชิกับเคียวนันมาจิ สามารถเดินหรือนั่งโรปเวย์ไปถึงยอดเขาได้ มีเส้นทางรถยนต์ให้ขับขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย หอชมวิวบนยอดเขาหันหน้าเข้าหาอ่าวโตเกียวจึงสามารถมองเห็นวิวพาโนราม่าอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและแหลมมิอุระ เป็นหนึ่งในภูเขาเด่นของจังหวัดจิบะด้วยความสูงเหนือน้ำทะเล 329.5 เมตร มีจุดชมวิว "จิโคขุโนโซกิ" ตั้งอยู่ริมขอบเหว

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานประกอบการ

โนโคกิริยามะโรปเวย์

สถานที่ตั้ง

เมืองฟุตสึ คานายะ จิซากิ

ที่จอดรถ

มี

จำนวนยานพาหนะปกติ:50เครื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ

มีจุดชมวิวจุชชูอิจิรันได คำว่าจุชชูหมายถึงสิบเมือง อันได้แก่อาวะ, ชิโมฟุสะ, คาสุสะ, ฮิตาจิ, โคสุเกะ, ชิมทสึเกะ, มุซาชิ, ซางามิ, อิสุ, สุรุกะ

การเดินทาง

โดยรถ

จากถนนทาเทยามะ ฟุทสึชิคานายะอินเตอร์เชนจ์ ใช้เวลา 7 นาที

โดยรถไฟ

เดินจากสถานี JR ฮามะคานายะ สายอุจิโบ (ถึงจุดขึ้นโรปเวย์) ประมาณ 8 นาที

อื่นๆ

ไปสถานีโรปเวย์บนยอดเขาโนโคกิริยามะ ใช้เวลา 4 นาที

อื่นๆ

ทัศนียภาพ

มีพื้นที่ชมวิว|เห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้น|เห็นวิวพระอาทิตย์ตก|เห็นดาว|เห็นทะเล

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ

โนโคกิริยามะโรปเวย์

หมายเลขโทรศัพท์

0439-69-2314

เว็บไซต์

http://www.mt-nokogiri.co.jp/pc/p010000.php( External link )

ข้อมูลนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ February 1, 2018