• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

ホーム > เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา วัดเซ็นเงียวซันไดฟุคุจิ

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา วัดเซ็นเงียวซันไดฟุคุจิ

เป็นวัดในนิกายชินงน ลัทธิจิซัง เป็นที่สักการะของผู้คนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ว่ากันว่าเป็นที่ขอพรให้เดินเรืออย่างปลอดภัยและมีปลาอุดมสมบูรณ์ของชาวประมงท้องถิ่น อีกทั้งยังมีรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์สิบหน้าบนผาตามธรรมชาติบนภูเขาด้วย ที่นี่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไฟไหม้หลายครั้ง แต่โถงที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเมื่อปีไทโชที่ 14 และตัวโบสถ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีโชวะแรกยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานประกอบการ

เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา วัดเซ็นเงียวซันไดฟุคุจิ

สถานที่ตั้ง

เมืองทะเตะยะมะ เซ็นเงียว 835

ที่จอดรถ

มี

จอดได้เล็กน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ

จากตำหนักเจ้าแม่กวนอิมสามารถมองเห็นอ่าวทาเทยามะและเกาะอิสุ

การเดินทาง

โดยรถ

จากถนนฟุทสึทาเทยามะ โทมิอุระ IC ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

โดยรถไฟ

เดินจากสถานี JR นะโคฟุนากาตะ สายอุจิโบ ประมาณ 15 นาที

โดยรถบัส

จากสถานีทาเทยามะ ขึ้นรถบัสนิตโต สายนามุยะ ลงป้าย "งะเคะคันนงมาเอะ"

อื่นๆ

ทัศนียภาพ

มีพื้นที่ชมวิว|เห็นวิวพระอาทิตย์ตก|เห็นทะเล

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ

เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา วัดเซ็นเงียวซันไดฟุคุจิ

หมายเลขโทรศัพท์

0470-27-2247

เว็บไซต์

http://www.gakekannon.jp/( External link )

ข้อมูลนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ February 5, 2018