• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

ホーム > คฤหาสน์ฮตตะเก่า

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

คฤหาสน์ฮตตะเก่า

เป็นคฤหาสน์ที่มาซาโตโมะ ฮตโตะผู้ครองแคว้นซากุระองค์สุดท้ายสร้างขึ้นในสมัยเมจิ และถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศญี่ปุ่น บ่ออาบน้ำได้ถูกสร้างเพิ่มในปีเมจิที่ 44 ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า โอโมยะ คาบุกิมง ฮานะเระยะ โดะโซ และมงบังโคะยะยังคงหลงเหลืออยู่ สวนนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในฐานะสวนซากุระ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานประกอบการ

คฤหาสน์ฮตตะเก่า

สถานที่ตั้ง

เมืองซะกุระ คาบุระงิมาจิ 274

วันหยุด/วันปิดทำการ

วันจันทร์ (กรณีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดวันถัดไป)
28 ธ.ค.- 4 ม.ค., วันหยุดทำการชั่วคราว

ที่จอดรถ

มี

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ

พื้นที่ปัจจุบันเป็นความกว้าง 1 ใน 3 ของอดีต สามารถพบเห็นต้นสนและต้นซารุซุเบริได้ในสวน ในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถรับฟังคำบรรยายจากไกด์ได้

การเดินทาง

โดยรถไฟ

เดินจากสถานี JR ซากุระ สายโซบุฮนเซ็น ใช้เวลา 15 นาที

โดยรถบัส

จากสถานีซากุระ สายเคเซ ขึ้นบัสสายชิซุอิ / นาริตะ ลงที่ "โคเซเอ็นอิริกุจิ" แล้วเดิน 5 นาที

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ

คฤหาสน์ฮตตะเก่า

หมายเลขโทรศัพท์

043-483-2390

เว็บไซต์

http://www.city.sakura.lg.jp/( External link )

ข้อมูลนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ February 2, 2018