• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:February 21, 2017

ชิบะคุง

ชิบะคุงมาสคอด (ตุ๊กตา)
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดชิบะ
ชิบะคุง

CHIBAKUN_text.jpg

ประวัติของชิบะคุง
สิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์อาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะ
มีความใฝ่เรียนรู้ชื่นชอบความท้าทายในสิ่งต่างๆ
เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความตื่นเต้นเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่
มีร่างกายสีแดงเป็นประกาย
กินเก่งและชอบเล่นซุกซน

CHI-BA+KUN_01.jpg chiba_chibakun.jpg

เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเป็นรูปร่างของจังหวัดชิบะ