• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

หน้าหลัก > จังหวัดชิบะ > อาหารนานาชนิดในจังหวัดชิบะ

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:February 16, 2017

อาหารนานาชนิดในจังหวัดชิบะ

จังหวัดชิบะอุดมด้วยธรรมชาติ ชายฝั่งทะลที่สวยงาม และเทือกเขาเขียวขจี อุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้ และประมงเติบโตแข็งแรงมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ภายในจังหวัดมีผลิตภัณฑ์หลากหลายจากท้องทะเลและผืนดิน พร้อมสั่งสมวิธีการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมหลายตำรับ จังหวัดชิบะจึงภูมิใจนำเสนอเมนูอาหารควบคู่กับวัฒนธรรมการปรุงและการกินที่เป็นเอกลักษณ์

Seafood(ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น) 

ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น

Vegetables and Fruits(ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น)

ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น

Meat and Dairy Products(ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น)

ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น

Local Dishes of Chiba(ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น)

ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น

Others(ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น)

ไม่สามารถชมเว็ยไชต์นี้ได้ในประเทศญี่ปุ่น