• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

หน้าหลัก > จังหวัดชิบะ > อุตสาหกรรมในจังหวัดชิบะ

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:February 16, 2017

อุตสาหกรรมในจังหวัดชิบะ

อุตสาหกรรม

มูลค่าการขนส่งในวงการอุตสาหกรรมของจังหวัดชิบะเมื่อปี 2011 สูงถึง 11.8867 ล้านล้านเยน ถือเป็นอันดับ 7 ของประเทศญี่ปุ่น ภายในจังหวัดมีบริษัทกว่า 6,505 แห่งและการจ้างพนักงาน 203,900 คน

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเลียม/ ถ่านหิน และเหล็กกล้า ซึ่งมีอัตราส่วน 22.6% 19.9% และ 14.6% ตามลำดับ อุตสาหกรรมทั้งสามประเภทดังกล่าวสร้างมูลค่าการขนส่งถึง 57.1% จากตัวเลขทั้งหมดดังที่กล่าวไปข้างต้น

ในอดีตจนถึงช่วงปี 1945 อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดชิบะคือ การผลิตซอสถั่วเหลือง เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เหล้าสาเก และเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หลังมีการก่อสร้างเมืองอุตสาหกรรมคะวะสะกิขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 1950 โดยถมทะเลเลียบชายฝั่งอำเภอเมืองชิบะ อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมหนักอื่นๆก็เริ่มย้ายเข้ามาตั้งฐานการผลิตในจังหวัดชิบะเพิ่มขึ้นเรื่อยมา พื้นที่ถมทะเลที่สร้างเสร็จสมบูรณกินพื้นที่ประมาณ 12,000 เฮกเตอร์ ยาวเลียบชายฝั่งอำเภออุระยะสึและฟุตซึ 76 กิโลเมตร

ในขณะเดียวกัน จังหวัดชิบะก็สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ตอนกลางจังหวัดโดยเน้นให้เป็นจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต

ภายในจังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 89 แห่ง พื้นที่ประมาณ 3,099 เฮกเตอร์จากทั้งหมด 3,234 เฮกเตอร์ถูกจับจองเรียบร้อย อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในตอนกลางจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปและประกอบชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมแขนงอื่นๆที่เคยเติบโตในจังหวัดชิบะมาก่อนย้ายเข้ามาในนิคมอุตสาหกรรม มูลค่าการขนส่งในวงการอุตสาหกรรมของจังหวัดชิบะมีอัตราส่วนระหว่างการขนส่งบริเวณชายฝั่งกับบริเวณตอนกลางของจังหวัดอยู่ที่ 63.4% ต่อ 36.6%

พาณิชยกรรม

พาณิชยกรรมในจังหวัดชิบะเติบโตขึ้นท่ามกลางจำนวนประชากร 6 ล้านคนซึ่งมีบทบาทสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมและถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจชุมชน ตามตัวเลขสถิติของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2012 จังหวัดชิบะประกอบด้วยธุรกิจค้าปลีก 28,051 ราย มีอัตราการจ้างพนักงาน 244,939 คน และยอดจำหน่ายรายปี 4.779 ล้านล้านเยน

หากพิจารณาจากมูลค่าการค้าขายโดยแบ่งตามพื้นที่ บริเวณ 5 อำเภอหลัก ได้แก่ชิบะ, ฟุนะบะชิ, มัตซึโด, อิจิคะวะ และคะชิวะ ถือเป็น 39.7% ของจำนวนธุรกิจค้าปลีกทั้งหมด และมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 47.7% ของมูลค่าการค้าขายรายปี

เกษตรกรรม

ด้วยสภาพภูมิอากาศอบอุ่นและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร จังหวัดชิบะถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง มีมูลค่าผลผลิตถึง 4.153 แสนล้านเยนในปี 2012 ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น

ภายในจังหวัดเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชพันธุ์คุณภาพเยี่ยม อาทิ ต้นหอมญี่ปุ่น หัวแรดดิช และสาลี่ นอกจากนี้ ยังส่งออกข้าวและไม้ดอกไม้ประดับเป็นอันดับต้นๆของประเทศ บริเวณอำเภอเมืองชิบะและฮิกะชิ คัตซึชิกะเป็นแหล่งปลูกผักโขมและพืชใบเขียวอื่นๆ ซึ่งถือเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับกรุงโตเกียว ในขณะที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งเพาะปลูกกระหล่ำปลี แครอท และแตงโม ธุรกิจสีข้าวและปศุสัตว์ก็ได้รับความนิยมในจังหวัดชิบะ บริเวณตอนกลางของประเทศ คุณจะได้พบกับนาข้าว เมลอน และมะเขือเทศซึ่งปลูกในเรือนกระจก ส่วนทางตอนใต้ การเพาะปลูกหน่อไม้ได้รับความนิยมมากในบริเวณที่ราบเชิงเขา

ดอกคาร์เนชั่น ต้นกล้าไม้ประดับ สตรอเบอรี่ และผลโลควอท (บิวะ) ก็ถือเป็นผลผลิตที่เติบโตได้ดีในภูมิอากาศอบอุ่น

การประมง

จังหวัดชิบะอุดมสมบูรณ์ด้วยพื้นที่ปากอ่าวและชายฝั่งมหาสมุทร เหมาะแก่การทำประมงปลาและหอยหลากหลายชนิดเนื่องจากมีกระแสน้ำคุโรชิโอไหลตัดกับกระแสน้ำโอยะชิโอบริเวณคาบสมุทรโบโซ

จังหวัดชิบะถือเป็นแหล่งทำประมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง มีผลผลิตทางการประมงถึง 173,320 ตันในปี 2012 และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล 285,186 ตัน