• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

หน้าหลัก > จังหวัดชิบะ > ข้อมูลจังหวัดชิบะ

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:July 7, 2020

ข้อมูลจังหวัดชิบะ จังหวัดชิบะ...ติดโตเกียวเที่ยวงาย

“จังหวัดชิบะ” ตั้งอยู่ติดกับมหานครโตเกียวและแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 

จังหวัดชิบะโอบล้อมด้วยทะเลและแม่น้ำทั้งสี่ด้าน จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำและพืชพันธุ์นานาชนิด จังหวัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมหานครโตเกียว มีลักษณะเป็นคาบสมุทรหันเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิค

พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค ทิศตะวันตกติดกับอ่าวโตเกียว ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดโตเกียวและไซตะมะ ส่วนพื้นที่ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดอิบะระกิ มีพื้นที่ทั้งหมด 5156.62 ตารางกิโลเมตร จังหวัดชิบะเป็นที่ตั้งของเทือกเขาโบโซซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 200-300 เมตร รวมถึงที่ราบสูงชิโมสะ ที่ลุ่มน้ำบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโทเนะและชายฝั่งคุจุคุริ รวมพื้นที่ชายฝั่งยาว 534.4 กิโลเมตรพร้อมทัศนียภาพที่หลากหลาย

จังหวัดชิบะโอบล้อมด้วยทะเล 3 ฝั่ง จึงมีภูมิอากาศอบอุ่นในฤดูหนาว และเย็นสบายในฤดูร้อน ด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโวบริเวณชายฝั่ง ส่งผลให้ภายในจังหวัดยังคงอบอุ่นในฤดูหนาว ปริมาณฝนมากในฤดูร้อน และมีหิมะหรือลูกเห็บน้อยในฤดูหนาว

จังหวัดชิบะมีประชากร 6,240,461 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2013) มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น อายุเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ 44.70 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2013)      

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดชิบะ

จังหวัดชิบะแบ่งออกเป็น 3 บริเวณหลักได้แก่ อะวะ, คะสุสะ และชิโมสะ

จากเอกสารเก่าแก่สมัยเฮอันชื่อ “โคโกะ ชูอิ” เจ้าชายอะเมโนะ มิโคโตะมีคำสั่งให้อะวะโนะ อินเบะเดินทางมายังทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทดลองเพาะปลูกพืชตระกูลป่าน

บริเวณที่ให้ผลผลิตดีเยี่ยมมีชื่อว่าฟุสะ (ในภาษาโบราณแปลว่าป่าน) และบริเวณที่อะวะโนะ อินเบะใช้ชีวิตอยู่ได้รับการขนานนามว่าอะวะ

พื้นที่ในเขตอะวะส่วนที่อยู่ใกล้เมืองหลวงมีชื่อเรียกว่าคะสุสะ ส่วนพื้นที่บริเวณที่ไกลออกไปมีชื่อเรียกว่าชิโมสะ

หลังจากนั้น จึงมีการเรียกชื่อบริเวณ “อะวะ” (สามารถออกเสียงว่า “โบ” ได้เช่นกัน) รวมกับชื่อ “ฟุสะ” (สามารถออกเสียงได้ว่า “โซ”) ซึ่งหมายถึงดินแดนคะสุสะและชิโมสะรวมกันเป็น “โบโซ” ซึ่งหมายถึงคาบสมุทรทั้งหมด

เมื่อรัฐบาลโชกุนถูกจัดตั้งขึ้นในสมัยคะมะคุระ กลุ่มชิบะกระจายอิทธิพลเข้าสู่บริเวณโบโซ ดินแดนอะวะเกิดสงครามกลางเมือง และกลุ่มซะโตมิเป็นผู้คุมอำนาจสูงสุดในขณะนั้น จากนั้น เมื่อโตกุกะวะ อิเอยะสุเริ่มต้นรัฐบาลโชกุนใหม่ในยุคเอโดะ อาณาจักรโบโซถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งและขึ้นตรงกับระบบโชกุนโดยตรง ส่งผลให้บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งที่พำนักอาศัยของเหล่าผู้ติดตามและข้าราชการระดับสูง

แคว้นต่างๆในยุคศักดินามีขนาดเล็ก แต่แคว้นซะกุระถือว่าเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ในปี 1871 เมื่อระบบศักดินาล่มสลาย บริเวณโบโซถูกแบ่งออกเป็น 24 จังหวัด อาทิ จังหวัดทะเทยะมะและจังหวัดซะกุระ ในขณะที่พื้นที่คะสุสะและอะวะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดคิสะระสุ พื้นที่ชิโมสะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอินบะ

ในวันที่ 15 มิถุนายน 1873 จังหวัดคิสะระสุและจังหวัดอินบะรวมกันเป็นจังหวัดชิบะ จังหวัดชิบะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านคนในปี 1983 และมีการกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน เป็น “วันประชากรประจำจังหวัด” เพื่อรำลึกถึงโอกาสสำคัญดังกล่าว