• หน้าหลัก
 • จังหวัดชิบะ
 • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
 • พื้นที่
 • เส้นทางตัวอย่าง
 • การคมนาคม
 • เคล็ดลับการเดินทาง

หน้าหลัก > เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

 • หัวข้อ
 • Timetable and Route Search * ลิงค์เป็นภาษาอังกฤษ (External link)
 • โบรชัวร์ดิจิตอล
 • Photo Galleries * ลิงค์เป็นภาษาญี่ปุ่น
 • Booking.com(External link )
 • JAPANICAN.com(External link )
 • tripadvisor(External link )

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:May 25, 2021

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดชิบะ (เรียกย่อว่า “สมาคมฯ”) หรือผู้ถือผลประโยชน์ร่วม การนำข้อมูลบนเว็บไซต์ไปใช้งานด้วยวิธีคัดลอก ผลิตซ้ำ ให้เช่า แจกจ่าย จำหน่าย หรือกระทำการอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์

 1. โดยทั่วไป ทางสมาคมฯไม่มีข้อจำกัดใดๆเกี่ยวกับการเชื่อมโยงลิงค์ของเว็บไซต์นี้บนหน้าเว็บไซต์อื่น ไมว่าจะเป็น  เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น (http://maruchiba.jp) หรือเว็บไซต์ในภาษาต่างประเทศ (http://japan-chiba-guide.com) ทางสมาคมฯเพียงขอความร่วมมือให้คุณแจ้งข้อมูล URL และเนื้อหาของเว็บไซต์ พร้อมเหตุผลที่ต้องการเชื่อมโยงลิงค์ของเรา ชื่อ และช่องทางการติดต่อสื่อสารของคุณผ่านทางหน้าเพจสำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อสอบถามด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
  สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล
 2. ทางสมาคมฯ มีสิทธิปฏิเสธการเชื่อมโยงลิงค์ของเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์อื่นในกรณีที่วัตถุประสงค์ดังกล่าวขัดต่อเป้าหมายหลักของทางเว็บไซต์นี้หรือในกรณีที่การเชื่อมโยงลิงค์ดังกล่าวส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสมาคมฯ
 3. โดยทั่วไป ทางสมาคมฯขอปฏิเสธการฝากลิงค์อื่นๆบนหน้าเว็บไซต์นี้
 4. ในการเชื่อมโยงลิงค์ของเว็บไซต์นี้ กรุณาใช้แบนเนอร์ดังต่อไปนี้

220x60  143x56

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ทางสมาคมฯ พร้อมนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพบนหน้าเว็บไซต์นี้ด้วยความใส่ใจ แต่ทางสมาคมไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์มีความถูกต้องหรือพร้อมใช้งานตลอดเวลา 100%
 2. ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ (รวมถึงระเบียบการใช้งาน) และลิงค์ (URL) อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบออกไปโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 3. ทางสมาคมฯ ไม่ขอแสดงความรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือความไม่สะดวกสบายกับผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากการใช้งานข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้  

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางสมาคมฯ ได้กำหนดและวางระเบียบดังต่อไปนี้สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (เรียกรวมข้อมูลเหล่านี้ว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ทางสมาคมฯ ขอรับรองความปลอดภัยในการจัดเก็บ ใช้งาน และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้งานเท่านั้น  

2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทางสมาคมฯ จะไม่เปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลของผู้ใช้งานที่สามารถนำไปใช้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

3. การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

ทางสมาคมฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ภายในระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น ทางสมาคมฯ ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุว่าจะสามารถใช้งานข้อมูลได้ต่อเมื่อได้รับคำอนุญาตจากผู้ใช้งานเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดชิบะ

ที่อยู่  Tsukamoto Dai-chiba Bldg. 9F,

2-3-1 Fujimi, Chuo Ward, Chiba City, Chiba Prefecture 260-0015, Japan

โทรศัพท์ : 043-225-9170 (วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00-17:45) แฟกซ์: 043-225-9198

 กรุณาติดต่อสอบถามด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ

สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล