• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:September 17, 2014

กิจกรรมพิเศษ

เดือนมกราคม January

การไปวัดหรือศาลเจ้าเพื่อขอพรในวันขึ้นปีใหม่ (วัดนาริตะซังชินโชจิ)

เดือนกุมภาพันธ์ February

การเก็บดอกไม้

เทศกาลชมดอกบ๊วย (Ume Festival)

เดือนมีนาคม March

เทศกาลวันเด็กผู้หญิง “บิ๊ก ฮินะมัตสึริ” ที่เมืองกัตสึอุระ

(Katsuura Big Hinamatsuri)

ทุ่งดอกนะโนะฮะนะ (Rape blossom หรือ ดอกเบบี้บลอกโครี่)

ฤดูกาลเก็บผลสตรอเบอร์รี่ (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม)

เทศกาลวันเด็กผู้หญิง “บิ๊ก ฮินะมัตสึริ” ที่เมืองกัตสึอุระ

เดือนเมษายน April

เทศกาลแสดงการตีกลองเมืองนาริตะ (Narita Drum Festival)

เทศกาลชมดอกทิวลิปที่เมืองซาคุระ (Sakura Tulip Festival)

เทศกาลชมดอกทิวลิปที่เมืองซาคุระ

เดือนพฤษภาคม May

ฤดูกาลเก็บหอยขณะน้ำลง

ฤดูกาลเก็บผลบิวะ (Loquat)

เดือนมิถุนายน June

เทศกาลชมดอกไอริส (Iris Festival)

เทศกาลปลาโอ (Katsuo Festival)

เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Festival)

เดือนกรกฎาคม July

เทศกาลแห่ศาลเจ้าเคลื่อนที่ “กิ-อง มัตสึริ” ที่เมืองนาริตะ (Narita Gion Festival)

เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำฤดูร้อนที่เมืองซาวาระ (Sawara Grand Summer Festival)

เทศกาลแห่งดวงดาวที่เมืองโมะบาระ (Mobara Tanabata Festival)

เทศกาลชมนักดำน้ำหญิง “ชิราฮามะอามะมัตสึริ” ที่เมืองมินามิโบโซ (Minamiboso Shirahama female divers Festival)

เทศกาลแห่งดวงดาวที่เมืองโมะบาระ

เทศกาลแห่ศาลเจ้าเคลื่อนที่ “กิ-อง มัตสึริ” ที่เมืองนาริตะ

เดือนสิงหาคม August

ฤดูกาลเก็บผลสาลี่

งานมหกรรมการชมดอกไม้ไฟ (แต่ละท้องที่)

เดือนกันยายน September

เทศกาลกินกุ้งอิเซะที่เมืององจูกุ (Onjuku Ise Ebi Festival)

เทศกาลแห่ศาลเจ้าเคลื่อนที่ “ฮะดากะมัตสึริ”

ที่เมืองโอฮาระ (Ohara Hadaka Festival) (วันที่ 23-24)

ที่เมืองโอฮาระ

เ เดือนตุลาคม October

ทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำฤดูใบไม้ร่วงที่เมืองซาวาระ (Sawara Grand Autumn Festival)

เทศกาล “นันโซซะโตมิมัตสึริ” ที่เมืองทาเตะยามะ (Nanso Satomi Festival)

เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำฤดูใบไม้ร่วงที่เมืองซาวาระ

เดือนพฤศจิกายน November

เทศกาล “ฮานิวะมัตสึริ” ที่เมืองชิบายามะ (Shibayama Haniwa Festival)

ใบไม้เปลี่ยนสี (แต่ละท้องที่)

เทศกาล “ฮานิวะมัตสึริ” ที่เมืองชิบายามะ

เดือนธันวาคม December

เทศกาลชมดอกนาซิสซัส (ซุยเซ็น) (Narcissus(Suisen) Festival) (เดือนธันวาคม - เดือนมกราคม)

การไปวัดหรือศาลเจ้าเพื่อขอพรในวันขึ้นปีใหม่ (วัดนาริตะซังชินโชจิ)