• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:June 9, 2020

กิจกรรม  รายละเอียดหน้า4-5

ฤดูกาลเก็บผลสตรอเบอร์รี่

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ฤดูกาลเก็บผลสตรอเบอร์รี่

ฤดูกาลเก็บผลบิวะ (Loquat)

เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน

“บิวะ(Loquat)”

บิวะของจังหวัดชิบะมีฤดูกาลอยู่ในช่วงเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน มีลักษณะพิเศษคือ

ผลใหญ่และรสชาติหวานอร่อย

ฤดูกาลเก็บผลบิวะ (Loquat)

ฤดูกาลเก็บผลสาลี่

เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน

“สาลี่”

สาลี่ของจังหวัดชิบะมีลักษณะพิเศษคือรสสัมผัสเนียนนุ่มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

และมีรสหวานชื่นใจ ซึ่งจังหวัดชิบะเป็นแหล่งผลิตสาลี่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น

ฤดูกาลเก็บผลสาลี่

ฤดูกาลเก็บผลองุ่น

เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน

Togane area

นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 30 นาทีจากสนามบินนาริตะ

ฤดูกาลเก็บผลบลูเบอร์รี่

ฤดูกาลเก็บผลบลูเบอร์รี่

เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคมว

ฤดูกาลเก็บผลบลูเบอร์รี่

download Adobe Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Acrobat Reader.