• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:June 9, 2020

อาหาร Local Food in Chiba

ข้าวห่อสาหร่าย “ฟุโตมากิซูชิ”

มากิซูชิหรือซูชิม้วนเป็นเมนูที่ใช้ในการเลี้ยงรับรอง

มาตั้งแต่สมัยโบราณ
เป็นตัวแทนของอาหารพื้นเมืองในจังหวัดชิบะ

ข้าวห่อสาหร่าย “ฟุโตมากิซูชิ”

อาหารประเภทปลาไหลทุกชนิดของเมืองนาริตะ

ถนนโอโมะเทะซังโดหน้าวัดนาริตะซังชินโชจิ มีร้านอาหารญี่ปุ่น

ขึ้นชื่อเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก และ “ข้าวหน้าปลาไหล”

เป็นเมนูขึ้นชื่อในบรรดาอาหารดังกล่าว

อาหารประเภทปลาไหลทุกชนิดของเมืองนาริตะ

ซูชิ (ซูชิของเมืองโจชิ)

คุณสามารถลิ้มลองผลิตภัณฑ์ทางน้ำภายใต้แบรนด์ชิบะ

ที่ขนย้ายมาขึ้นที่ท่าเรือโจชิ
ในรูปแบบของข้าวปั้นซูชิและดะเตะมากิ (ไข่ม้วน)

ซูชิ (ซูชิของเมืองโจชิ)

ซูชิที่แหลมโบโซ

ซูชิทางตอนใต้ของแหลมโบโซที่ใช้ปลาที่จับมาได้ภายในท้องถิ่น

ซึ่งมีความสดใหม่

นำมาเป็นหน้าของข้าวปั้นดังกล่าว

ซูชิที่แหลมโบโซ

ทันทันเม็ง (Tantanmen) ที่เมืองกัตสึอุระ

“ราเม็งรสเผ็ด”
ลือชื่อของเมืองกัตสึอุระซึ่งนักดำน้ำหญิงที่มีอาชีพงมหอยมุก

และชาวประมงที่เมืองนี้นิยมรับประทานเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น

ทันทันเม็ง (Tantanmen) ที่เมืองกัตสึอุระ

เหล้าสาเก Sake in Chiba

ประวัติการผลิตเหล้าสาเก ของจังหวัดชิบะมีมาช้านาน เริ่มจากสมัยเอโดะ สามารถซื้อเหล้าสาเกที่ผลิต

ในโรงเหล้าสาเกได้โดยตรง และมีพื้นที่ภายในโรงเหล้า สาเกบางจุดที่สามารถเข้าไป เยี่ยมชมได้

คิโนะเอะเนะ มาซามุเนะ (ชื่อเหล้าสาเก) บริษัท IINUMA HONKE CO., LTD.

เดิน 10 นาทีจาก “สถานีมินามิชิสึอิ” JR สายโซบุฮงเซ็น เข้าเยี่ยมชมได้ (ต้องจองล่วงหน้า)

http://www.iinumahonke.co.jp/(External link) (ภาษาญี่ปุ่น)

โตคุง (ชื่อเหล้าสาเก) บริษัท TOKUN CO., LTD.

เดิน 10 นาทีจาก “สถานีซาวาระ” JR สายนาริตะ เข้าเยี่ยมชมได้

http://www.tokun.co.jp/(External link) (ภาษาญี่ปุ่น)

จิงยู, ฟุโด (ชื่อเหล้าสาเก) บริษัท NABEDANA CO., LTD.

เดิน 15 นาทีจาก “สถานีชิโมะซาโกะซากิ” JR สายนาริตะ เข้าเยี่ยมชมได้

http://www.nabedana.co.jp/h_menu/english.html(External link) (ภาษาญี่ปุ่น)

โตไคซาคาริ (ชื่อเหล้าสาเก) บริษัท KOIZUMI SHUZO CO., LTD.

นั่งรถแท็กซี่ 10 นาทีจาก “สถานีคาซึสะมินาโตะ” JR สายอุจิโบ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวีดีทัศน์ได้

http://www.sommelier.co.jp/(External link) (ภาษาญี่ปุ่น)

จุมังงาเมะ (ชื่อเหล้าสาเก) บริษัท KAMEDA SHUZO CO., LTD.

นั่งรถบัส 20 นาทีจาก “สถานีอะวะคะโมะงะวะ” JR สายโซโตะโบ ลงป้าย “นาคะมูระ”

http://www.awa.or.jp/home/kameda/(External link) (ภาษาญี่ปุ่น)

โอตะคิโจ (ชื่อเหล้าสาเก) บริษัท TOYO NO TSURU SHUZO CO., LTD.

เดิน 10 นาทีจาก “สถานีโอตะคิ” เส้นทางรถไฟท้องถิ่นอิสุมิ

http://toyonotsuru.jimdo.com/(External link) (ภาษาญี่ปุ่น)

อิวะโนะอิ (ชื่อเหล้าสาเก) บริษัท IWASE SHUZO CO., LTD.

เดิน 10 นาทีจาก “สถานีองจุคุ” JR สายโซโตะโบ เข้าเยี่ยมชมได้ (ต้องจองล่วงหน้า)

http://iwanoi.com/(External link) (ภาษาญี่ปุ่น)

ไมซากุระ, โมริมาสะ (ชื่อเหล้าสาเก) บริษัท MORIYA SHUZO CO., LTD.

นั่งรถแท็กซี่ 10 นาทีจาก “สถานีมัตสึโอะ” JR สายโซบุฮงเซ็น เข้าเยี่ยมชมได้ (ต้องจองล่วงหน้า)

http://maizakura.com/(External link) (ภาษาญี่ปุ่น)