• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

หน้าหลัก > เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ > ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:February 16, 2017

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

วัดนิฮงจิภูเขาโนโกะงิริยะมะ

มีพระพุทธรูปสลักหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งมีความสูง 31 เมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมด 330,000 ตารางเมตร

เดินจาก “สถานีฮามาคานะยะ” หรือ “สถานีโฮตะ” JR สายอุจิโบ

http://www.nihonji.jp/( External link ) (ภาษาญี่ปุ่น)

วัดนิฮงจิภูเขาโนโกะงิริยะมะ

วัดโจระคุซังมันโทคุจิ

พระปางไสยาสน์ขนาดใหญ่นอนตะแคงข้าง ซึ่งองค์พระมีความยาวถึง 16 เมตร เห็นเป็นเนินทอดยาวเมื่อมองลงไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นพระปางไสยาสน์ที่ทำจากทองสัมฤทธิ์แบบกันดาระ (Gandhara) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งรถบัสประมาณ 15 นาที จาก “สถานีทาเตะยามะ” JR สายอุจิโบ ลงป้าย “อาวะคันเบะ”

http://www.tateyamacity.com/info.php?lngCode_Data=213( External link ) (ภาษาญี่ปุ่น)

วัดโจระคุซังมันโทคุจิ

วัดนาริตะซังชินโชจิ

เป็นวัดขนาดใหญ่ที่ถูกปลูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 940

และยังมีสวนขนาดใหญ่ที่จัดแต่งไว้อย่างสวยงามอีกด้วย

เดินจาก “สถานีนาริตะ (JR)”หรือ “สถานีเคอิเซอินาริตะ”ผ่านถนนคนเดินเพียง 10 นาที

http://www.naritasan.or.jp/english/index.html( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

วัดนาริตะซังชินโชจิ

วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น มีต้นไม้นานาพรรณในสวนพฤกษาภายในวัดเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย

นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 30 นาทีจากสนามบินนาริตะ

http://watpaknamjapan.com/(External link)

วัดปากน้ำญี่ปุ่น

วัดปากน้ำญี่ปุ่น

วัดคาซาโมริคันนง

เป็นสิ่งปลูกสร้างอันล้ำค่าและมีโครงสร้างที่หาดูได้ยากเพียงเป็นหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นจากทั่วทั้งประเทศ

นั่งรถบัสจาก “สถานีโมะบาระ” JR สายโซโตะโบ ลงป้าย “คาซาโมริ” เดินต่อ 5 นาที

http://kasamori.jp/( External link ) (ภาษาญี่ปุ่น)

วัดคาซาโมริคันนง

วัดทันโจจิ

วัดที่สร้างขึ้นในสถานที่เกิดของ "นักบุญนิชิเร็น" ซึ่งเป็นพระที่มีสมณศักดิ์สูงของญี่ปุ่น

เดิน 20 นาทีจาก “สถานีอามะทสึโคะมินาโตะ” JR สายโซโตะโบ

http://www.tanjoh-ji.jp/e_index.html( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

วัดทันโจจิ

เทวรูปเจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว

เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูง 56 เมตร

สร้างขึ้นในสวนสาธารณะแห่งชาติ

มินามิโบโซที่สามารถมองเห็นอ่าวโตเกียวได้ไกลอย่างสุดสายตา

นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 5 นาทีจาก

“สถานีซานุคิ” JR สายอุจิโบ

http://www.t-kannon.jp/( External link ) (ภาษาญี่ปุ่น)

เทวรูปเจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว

วัดชิบะยามะ

วัดเก่าแก่ขึ้นชื่อของจังหวัดที่มีอายุกว่า 1, 200 ปี

นับตั้งแต่การค้นพบในปี 781 ปลายสมัยนาระ

นั่งรถบัส “ชิบะยามะฟุเระไอ” 20 นาที

จากสถานีชิบะยามะจิโยดะ สายชิบะยามะ และลงที่ป้าย

“ชิบะยามะนิโอซง”

http://www.evam.ne.jp/niouson/( External link ) (ภาษาญี่ปุ่น)

วัดชิบะยามะ

โซโกะเรอิโด

เรียกขานด้วยชื่อโซโกะเรอิโดเนื่องมาจากการเคารพบูชา “ซากุระ โซโกะ”

ในสมัยเอโดะ

ลงที่สถานีโซโกะซังโดและเดิน 15 นาที หรือลงที่สถานี JR /เคอิเซอินาริตะและต่อรถบัสสาย “จิงเบอิวาตาชิ” 10 นาที

http://www17.ocn.ne.jp/~sougorei/( External link ) (ภาษาญี่ปุ่น)

โซโกะเรอิโด

วัดคาโทริชินงู

บูชาเทพเจ้าฟุสึนุชิ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

รถแท็กซี่ประมาณ 10 นาทีจากสถานี JR ซาวาระ (เดินประมาณ 30 นาทีจากสถานีคาโทริ)

http://www.katori-jingu.or.jp/( External link ) (ภาษาญี่ปุ่น)

วัดคาโทริชินงู

วัดฮังโคจิิ

ก่อตั้งเมื่อปี 1580 (ปีเทงโชที่ 8) เป็นสถานที่เรียนรู้ที่เก่าแก่ที่สุด ใหญ่ที่สุด และยอดเยี่ยมที่สุดของนิกายนิจิเร็น กล่าวกันว่าในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดนั้นมีนักบวชราว 600-800 คนมาศึกษาที่นี่

ลงที่สถานีโยไกอิชิบะ JR สายโซบุฮงเซ็น ต่อรถบัสของชิบะโคซือ (Chiba Kotsu Bus) สายทาโกะ ลงป้าย “ดันริง” เดินต่อ 10 นาที

http://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/9,729,138,html(External link)

วัดฮังโคจิิ

เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ

เป็นเขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้าน

เรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ “ดาชิไคคัง”

เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการสามารถไปชมแท่นบูชาอันงดงามที่

ประดับประดาด้วยงานแกะสลักอันน่าทึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันได้

เดินประมาณ 10 นาทีจาก “สถานีซาวาระ” สาย JR นาริตะ

http://www.katorishi.com/en-machinami.html(External link)

เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ

พิพิธภัณฑ์เซกิยะโดประจำจังหวัดชิบะ

หอกลางของปราสาทเป็นการจำลองเซกิยะโดโบราณ

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ของปราสาทเซกิยะโด

นั่งรถบัสของอาซาฮี 35 นาที จาก “สถานีคาวามะ” สายโทบุโนะดะ

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=267LinkIcon( External link )

พิพิธภัณฑ์เซกิยะโดประจำจังหวัดชิบะ

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

“ปราสาทโอตะคิ”

ครั้งหนึ่งในอดีตคือปราสาทที่สร้างขึ้นแบบที่มีหอหลักที่ยังคงหลงเหลือหอคอยดั้งเดิมของ

ปราสาทโอตะคิแห่งแคว้นคาซุสะให้เห็น ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและ

สถาบันค้นคว้าวิจัยจังหวัดชิบะ

เดินประมาณ 15 นาทีจาก “สถานีโอตะคิ” เส้นทางรถไฟท้องถิ่นอิสุมิ

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=362( External link )

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

บ้านซามูไรเมืองซาคุระ

เส้นทางที่ยังมีบ้านซามุไรหลงเหลืออยู่เป็นฉากหลังของเมืองซาคุระ

ซึ่งเป็นเมืองรอบปราสาท

เดิน 10 นาที จาก “สถานีซาคุระ (JR)”

http://www.city.sakura.lg.jp/0000001911.html( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

บ้านซามูไรเมืองซาคุระ

บ้านซามูไรเมืองซาคุระ

วังฮอตตะเดิม “The Hotta House” (Samurai house & garden of feudal lord Hotta)

วังฮอตตะเดิม “The Hotta House”

อุทยานประวัติศาสตร์บ้านซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของตระกูลโยชิดะ

http://www.katori-jingu.or.jp/( External link ) (ภาษาญี่ปุ่น)

อุทยานประวัติศาสตร์บ้านซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของตระกูลโยชิดะ

อุทยานประวัติศาสตร์บ้านซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของตระกูลโยชิดะ