• หน้าหลัก
  • จังหวัดชิบะ
  • เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ
  • พื้นที่
  • เส้นทางตัวอย่าง
  • การคมนาคม
  • เคล็ดลับการเดินทาง

หน้าหลัก > เสน่ห์ของจังหวัดชิบะ > หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์

เนื้อหาอยู่ต่อจากนี้ไป

Updated:June 9, 2020

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์

โบโซโนะมูระ ประจำจังหวัดชิบะ

โบโซโนะมูระ ประจำจังหวัดชิบะ

 

 

พิพิธภัณฑ์แห่งการสัมผัสประสบการณ์

(Experience Museum) โบโซโนะมูระ

ประจำจังหวัดชิบะ

พิพิธภัณฑ์ที่นำสภาพของอาคารและบ้านเรือนในสมัยเอโดะ

(ประมาณปี ค.ศ. 1800) มาจัดแสดงขึ้นใหม่ สามารถเรียนรู้

วัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยการสัมผัสประสบการณ์จริงได้อย่างง่ายดาย

นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 30 นาทีจากสนามบินนาริตะ หรือนั่งรถบัสจาก

“สถานีนาริตะ (JR)”

http://www2.chiba-muse.or.jp/www/MURA/contents/1520316673745/index.html( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

โบโซโนะมูระ ประจำจังหวัดชิบะ

เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ

เป็นเขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้าน

เรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ “ดาชิไคคัง”

เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการสามารถไปชมแท่นบูชาอันงดงามที่

ประดับประดาด้วยงานแกะสลักอันน่าทึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันได้

เดินประมาณ 10 นาทีจาก “สถานีซาวาระ” สาย JR นาริตะ

https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/annai/pamphlet/index.files/tai_vol2.pdf( External link )

เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

“ปราสาทโอตะคิ” 

ครั้งหนึ่งในอดีตคือปราสาทที่สร้างขึ้นแบบที่มีหอหลักที่ยังคงหลงเหลือหอคอยดั้งเดิมของ

ปราสาทโอตะคิแห่งแคว้นคาซุสะให้เห็น ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและ

สถาบันค้นคว้าวิจัยจังหวัดชิบะ

เดินประมาณ 15 นาทีจาก “สถานีโอตะคิ” เส้นทางรถไฟท้องถิ่นอิสุมิ

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=362( External link )

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและสถาบันค้นคว้าวิจัย

เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของแหลมโบโซจังหวัดชิบะ

นั่งรถบัสจาก “สถานีชิบะ (JR)” ลงป้าย “ชูโอฮะคุบุทสึคัง” เดินต่อ 7 นาที

http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/english/index-e.htm( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและสถาบันค้นคว้าวิจัย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคาวามูระ DIC

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่จัดตั้งโดยภาคเอกชนเพื่อการจัดแสดงงานศิลปะ

ที่บริษัท DIC และกลุ่มบริษัทร่วมกันเก็บรวบรวม

นั่งรถบัสบริการรับส่งฟรีประมาณ 20 นาทีจาก “สถานีซาคุระ (JR)” หรือ

“สถานีเคอิเซอิซาคุระ”

http://kawamura-museum.dic.co.jp/en/index.html( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคาวามูระ DIC

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

“ปราสาทโอตะคิ”

ครั้งหนึ่งในอดีตคือปราสาทที่สร้างขึ้นแบบที่มีหอหลักที่ยังคงหลงเหลือหอคอยดั้งเดิมของ

ปราสาทโอตะคิแห่งแคว้นคาซุสะให้เห็น ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาและ

สถาบันค้นคว้าวิจัยจังหวัดชิบะ

เดินประมาณ 15 นาทีจาก “สถานีโอตะคิ” เส้นทางรถไฟท้องถิ่นอิสุมิ

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=362( External link ) (ภาษาอังกฤษ)

หอแสดงปราสาทโอตะคิ

download Adobe Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Acrobat Reader.