• Trang chủ
 • Giới thiệu về Chiba
 • Điều phải làm
 • Khu vực
 • Lập kế hoạch chuyến đi
 • Phương tiện di chuyển
 • Mẹo du lịch

Trang chủ > Về trang web này

 • Chủ đề
 • Tìm kiếm thời gian và lịch trình (External link)
 • Tờ rơi kỹ thuật số
 • Thư viện ảnh * Đường dẫn bằng tiếng Nhật
 • Booking.com(External link )
 • JAPANICAN.com(External link )
 • tripadvisor(External link )

Xem nội dung chính tại đây.

Updated:May 25, 2021

Về trang web này

Bản quyền

Bản quyền đối với nội dung được trình bày trên trang web này do Hiệp hội Du lịch và Sản phẩm địa phương Tỉnh Chiba (sau đây gọi là “Hiệp hội”) hoặc các bên liên quan nắm giữ. Việc sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào trên trang web này, thông qua sao chép, tái sản xuất, cho mượn, phân phối, bán, v.v... mà chưa được sự cho phép, bất kể vì mục đích tạo lợi nhuận hay phi lợi nhuận, đều bị nghiêm cấm.

Về đường dẫn

 1. Về nguyên tắc, không áp dụng hạn chế đối với đường dẫn đến trang chủ tiếng Nhật (http://maruchiba.jp) hoặc trang chủ đa ngôn ngữ (http://japan-chiba-guide.com) của trang web này. Nếu bạn muốn đưa đường dẫn đến trang web này trên trang web của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn thông báo cho chúng tôi qua trang liên hệ về nội dung và URL của trang web, lý do tại sao bạn muốn cung cấp đường dẫn đến trang web này, tên và thông tin liên hệ của bạn. Vui lòng điền vào mẫu liên hệ bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
  Trang liên hệ.
 2. Lưu ý rằng yêu cầu đường dẫn đến trang web này có thể bị từ chối nếu mục đích của trang web đó xung đột trực tiếp với mục tiêu của trang web này hoặc nếu trang web đó bị xem là gây ảnh hưởng xấu đến sự tin tưởng của công chúng vào Hiệp hội.
 3. Về nguyên tắc, Hiệp hội không chấp nhận yêu cầu đưa vào các đường dẫn trên trang web này.
 4. Để thiết lập đường dẫn với trang web này, vui lòng sử dụng biểu ngữ bên dưới,

220x60  143x56

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 1. Hiệp hội luôn quan tâm đảm bảo chất lượng thông tin được trình bày trên trang web này, nhưng Hiệp hội sẽ không đảm bảo rằng thông tin có giá trị 100% và chính xác 100%.
 2. Nội dung của trang web này (bao gồm quy định sử dụng) và URL của trang web có thể được thay đổi hoặc xóa bỏ mà không cần thông báo trước.
 3. Hiệp hội không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp hay bất tiện nào gây ra cho người dùng từ việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này.

Chính sách quyền riêng tư

Hiệp hội tuyên bố và thực thi các điều khoản sau đây về xử lý thông tin có thể được sử dụng để nhận diện cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại (sau đây được gọi là "thông tin cá nhân"):

1. Sử dụng thông tin cá nhân

Hiệp hội đảm bảo thu thập, sử dụng và quản lý an toàn thông tin cá nhân và sử dụng thông tin cá nhân đó chỉ để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người dùng.

2. Bảo vệ thông tin cá nhân

Hiệp hội tuyệt đối không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin do Hiệp hội thu thập từ người dùng và thông tin có thể nhận diện cá nhân cho bên thứ ba mà không được sự cho phép trước của người đó, ngoại trừ những trường hợp phải bảo vệ thông tin cá nhân.

3. Thu thập thông tin người dùng

Hiệp hội thu thập thông tin cá nhân thông qua trang web này, trình bày rõ ràng mục đích của việc thu thập và thể hiện rằng việc thu thập chỉ được thực hiện trong phạm vi cần thiết đối với mục đích và chấp nhận cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân chỉ khi người dùng cho phép.

4. Hướng dẫn cộng đồng

Hướng dẫn cộng đồng (Đường dẫn ngoài)

LIÊN HỆ

Hiệp hội Du lịch và Sản phẩm địa phương Tỉnh Chiba

Địa chỉ: Tsukamoto Dai-chiba Bldg. 9F,

2-3-1 Fujimi, Chuo Ward, Chiba City, Chiba Prefecture 260-0015, Japan

Điện thoại: 043-225-9170 (Từ Thứ hai đến Thứ sáu, 9:00 đến 17:45) Fax: 043-225-9198

Vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

Trang liên hệ.